TJ Spartak Počátky

oddíl SPV

Rodiče a děti

Základní informace:

Termín cvičení: středa 15:00 - 16:00

Místo konání: hala 

Cvičitelka: Hana Plášilová, Eva Ficková


 

Cvičení je rozděleno na dvě skupiny:
1. děti do tří let
2. děti od tří do šesti let

Rodiče a děti cvičí a hrají různé hry, podle věku dětí, které se na hodinu 
dostaví. Používají různé pomůcky, které postupně doplňujeme - např. 
prolézací tunely, překážky, kruhy, trampolínu, prolézací věže, kužely aj. 
Pořádají různé akce v průběhu roku jako zájezd 
šipkovanou či pouštění draků.