TJ Spartak Počátky

oddíl SPV

Úvod - SPV

Česká asociace Sport pro všechny navazuje na snahy našich předchůdců přiblížit a zpřístupnit tělesnou výchovu a sport široké veřejnosti. Cílem je získat a udržet dobrou kondici a zároveň se odreagovat od denních starostí. Nepovyšuje vítězství v soutěžích nad zdraví, proto je pohybová aktivita přiměřeně náročná, aby se mladý organizmus rozvíjel, a u starších se jeho funkce udržovaly na optimální úrovni.

U zrodu tělovýchovného hnutí stál v devatenáctém století Sokol. Předchůdcem Sportu pro všechny, který byl založen v roce 1992, byla Základní a rekreační tělesná výchova / ZRTV/. Jejich činnost bývala obdobná / pravidelná cvičení jednotlivých oddílů, ženy, muži , děti a rodiče a děti, joga. Dříve také nácvik spartakiádních vystoupení a brigádnická pomoc při výstavbě a údržbě tělovýchovných zařízení/.
 
V posledním desetiletí se činnost SPV neustále rozšiřuje o další aktivity, např. odbíjená mužů a žen. Pořádáme řadu akcí pro děti i širokou veřejnost např. Hry bez hranic, akce rodičů a dětí, účast oddílů dětského aerobiku na akcích ve městě, účast na okresní ch a krajských soutěžích. Rozsáhlá je také činnost turistická, protože samostatný turistický oddíl již dlouho neexistuje.   Také cykloturistika je velmi oblíbená včetně účasti v soutěži o Cyklistu Vysočiny pořádané PČR. V roce 2010 jsme pořádali v Počátkách Krajskou přehlídku pódiových skladeb. Tato akce byla velmi úspěšná a je předpoklad, že se zde bude konat i v dalších letech.
 
Činnost oddílu SPV řídí výbor, který má 15 členů. Dále se o dobrý chod jednotlivých cvičení starají další cvičitelé. Je potřeba velmi poděkovat všem dřívějším funkcionářům a cvičitelům, kteří tuto činnost z různých důvodů již ukončili. Také řada členů pomáhá při organizování mimocvičebních akcí nebo akcí ve městě, i jim patří velký dík za jejich ochotu. 
 
Oddíl SPV má k 31.12.2010 281 členů, z toho 159 dospělých a 122 dětí a mládeže. Rádi mezi sebou přivítáme další zájemce o pravidelná cvičení i další činnost. Také rádi uvítáme další nápady na rozšíření našich aktivit. 

Rozpis pravidelných cvičení a nabídky jednotlivých akcí visí také nástěnce u trafiky pana Štefla, nebo na sportovní hale.

Rádi přivítáme všechny zájemce do všech oddílů, taktéž návrhy na rozšíření či zlepšení naší činnosti.

Zpracovala: Ing. Hana Benešová

 

cvičební rozvrh všech oddílů:

 

oficiální sránky České asociace sportu pro všechny www.caspv.cz