TJ Spartak Počátky

Oddíly:

Podpora Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vybrané činnosti mládeže Tělovýchovné jednoty Spartak Počátky z.s. jsou podporovány z finančních zdrojů MŠMT.