TJ Spartak Počátky

Oddíly:

Historie TJ Spartak Počátky

Historie počátecké tělovýchovy

V devadesátých letech devatenáctého století vznikla v Počátkách, tak jako v jiných městech, satirická skupina Brajglíři – jakási odnož baráčnického spolku. Mezi členy Brajglířova byli i někteří, kteří se seznámili s činností Sokola v jiných městech a stali se jeho propagátory. Význam pro vznik počáteckého Sokola měla i nově vybudovaná železnice, která zahájila 3. listopadu 1887 provoz. Ta umožnila, aby 17. června 1888 přijelo do Počátek asi 500 členů Sokola jindřichohradeckého, veselského a táborského. Ti všichni, společně s počáteckým občanstvem, odešli průvodem na Valchu, kde byla slavnost zahájena cvičením prostných, které předvedlo 32 mužů z hostujících jednot. V projevu župního náčelníka Dr. Bláhy bylo zdůrazněno vlastenecké poslání Sokola a vyslovena naděje, že bude brzy založen Sokol i v Počátkách. Neuplynulo mnoho týdnů a k založení došlo. Skutečným zakládajícím aktem byla valná hromada 25.září 1988. Prvním starostou Sokola se stal Jan Brdlík. Počet členů byl každou chvíli jiný. Záleželo také na počasí, protože se cvičilo většinou venku a to na školním dvoře. Dále se cvičilo v různých místnostech. Byl to sál hotelu Modrá hvězda, dům starosty pana Brdlíka – bývalá tkalcovna. Zde se cvičilo nejdéle-skoro 10 let. Je pochopitelné, že jednota nešla jen od úspěchu k úspěchu. Po počátečním nadšení docházeli do cvičení pouze čtyři muži. Situace se zlepšila až když bylo zahájeno cvičení dorostenců a žen. Byly zde také problémy politické. Sokol nebyl vítán rakouskými úřady, a proto často byly některé akce zakazovány. Ještě větší problémy nastaly, když zemřel starosta Sokola. A nový majitel domu, kde se cvičilo, jednotu z dosavadní tělocvičny vykázal. Nový útulek našla na kratší dobu v opatrovně. Bylo to v době, kdy se stavěla velká budova měšťanské školy. Její tělocvična sloužila pak sokolům až do vybudování sokolovny, která byla slavnostně předána 27. a 28.října 1928.Ta sloužila nejen ke cvičením, ale jako stánek veškeré kulturní činnosti ve městě. Úspěšná činnost Sokola byla poprvé přerušena první světovou válkou a za druhé světové války byla postupně omezována až fašistickou okupací úplně zastavena.

Jestliže se někomu zdá, že v Sokole cvičilo, proti dnešku, velmi málo lidí, musíme ještě připomenout, že zde v Počátkách od roku 1919 působila ještě DTJ, tedy Dělnická tělovýchovná jednota, a od roku 1923 Tělovýchovná organizace Orel. I tyto dvě organizace, tak jako Sokol, byly za druhé světové války zastaveny. Po osvobození byla pouze obnovena činnost Sokola. V únoru 1948 však došlo ke sjednocení tělovýchovy a tím samostatná činnost sokola skončila. Od této doby se píše historie dnešní Tělovýchovné jednoty Spartak.  
Jak za Sokola, tak i za činnosti TJ, vznikaly jednotlivé oddíly. Jedním z nejstarších je turistika. Stopy počátecké turistiky můžeme sledovat po celé minulé století. Skutečná organizovaná turistika byla založena v roce 1923 pod názvem Klub československých turistů. Vedle vlastní turistiky prováděl odbor řadu záslužných činností. Kromě jiného označoval pamětními deskami všechny domy, kde žily v minulosti význačné osobnosti. Dále v okolí Počátek bylo provedeno značkování turistických cest. V tehdejší době zde byl další záměr a to vybudování rozhledny na Lísku. Na tuto výstavbu se již shromažďovaly peníze, ale k výstavbě nikdy nedošlo. Opět po světové válce došlo v činnosti turistiky k útlumu. K částečnému obnovení činnosti došlo v šedesátých letech minulého století. Hlavní činností byly vycházky pro děti a dospělé do okolí města. Roku 1977 vyšla z počátecké školy iniciativa k pochodu po Březinově stezce Počátky – Telč. Ten probíhal až do roku 1989. Zde byl na několik let  přerušen, aby se znovu obnovil v roce 2007 a organizoval doposud. Tento oddíl turistiky zanikl v roce 1992. Jeho činnost převzal postupně na sebe SPV – Sport pro všechny. Tento oddíl vzal pod svá křídla i ZRTV. Sport pro všechny je oddíl, který provádí velmi pestrou činnost, nejen pro své členy, ale i ostatní občany Počátek a širokého okolí. Jeho činnost se soustřeďuje na cvičení ve sportovní hale a turistické zájezdy po republice i blízké zahraničí. Dalším významným mezníkem počátecké tělovýchovy byla výstavba sportovní haly, která byla slavnostně otevřena ke stému výročí založení tělovýchovy v Počátkách v červnu 1988. Tyto cvičební prostory využívají členové tělovýchovné jednoty doposud včetně vlastní klubovny.
Nesmíme ale zapomenout na to, že vysoká poloha Počátek, zimy s dostatkem sněhu, množství rybníků s ledovými plochami, umožňovaly provádět i zimní sporty. Ke konci devatenáctého století byly k nám přineseny lyže a vedle Krkonoš byly to i naše končiny, kde se lidé seznamovali s jejich využitím. Členové Českého spolku pro zimní sporty v Počátkách využívali terénu kolem Lázní sl. Kateřiny. Zde byly také již v roce 1911 uspořádány 1. lyžařské závody na českomoravské vysočině. I v roce následujícím zde probíhaly závody a různá cvičení, které řídil vzácný host z Osla. Taktéž zde proběhla výstava norských lyží. Válka opět utlumila rozmach tohoto sportu, ale po válce se lyžování stalo běžným sportem. Téměř každou zimu byly pořádány lyžařské závody. Poslední akce, které zde probíhaly, byly Kateřinská stopa a závody psích spřežení. Určitě velkou škodou je, že všechno již zaniklo. Vedle lyžování bývalo běžnou zábavou bruslení. Roku 1922 byl založen bruslařský spolek odbor Sokola. To už se také začal hrát lední hokej, zpočátku jen rekreačně a později se začaly hrát i mistrovská utkání pod názvem HC Počátky. Hrávalo se na různých rybnících, nejčastěji na Továrním. Po válce se hrál hokej na umělém kluzišti na stadionu, ale dřevěné mantinely se kolem roku 1970 začaly rozpadat a hokej zde zanikl. V současné době se hokej v Počátkách opět hraje, ale ne pod TJ.
Další sport, který se v Počátkách objevil hned po skončení 1. Světové války, byl volejbal. Tento sport patří k těm méně náročným na prostory i na zařízení. Proto se hrál na různých místech prakticky nepřetržitě. Největší rozmach odbíjené nastal až po roce 1978. Tehdy žákovské družstvo přešlo do dorostu a vyhrálo krajskou soutěž. Dorosteneckou ligu však hráli počáteční hráči pod hlavičkou Spartaku Pelhřimov. Stejnou cestou v roce 1980 postupoval i oddíl žaček. Očekávalo se, že vybudování nové sportovní haly umožní nový rozmach odbíjené. Opak je ale bohužel pravdou.
Své místo má v historii počátecké tělovýchovy také tenis. Hrával se na kurtu v Lázních a sloužil spíše lázeňským hostům než místním sportovcům. Určitá naděje zde svitla v roce 1987-88, kdy byl opětovně založen. Na bývalém hokejovém hřišti se začala upravovat plocha pro výstavbu tenisových kurtů. Tyto práce se nepodařilo dokončit a nový tenisový areál tak nevznikl. V současné době není v Počátkách žádný tenisový oddíl.
Nejrozšířenějším a nejpopulárnějším sportem v Počátkách byl a je fotbal. Ten se zde hrál na různých místech a organizovaně začal v roce 1932. Fotbal se tehdy hrál na poli při cestě k Valše. V roce 1935 hráli počáteční fotbalisté střídavě I. a II. třídu. V té době byl zorganizován poprvé turnaj o stříbrný (Křišťálový) pohár. Politické události kolem roku 1938 přinesly pro počátecký fotbal útlum a okupace dočasné zastavení činnosti. K obnovení fotbalového klubu došlo ještě během války a to v roce 1943. Tehdy se hrávalo pod názvem AFK. Byl zde ale problém s hrací plochou, takže se krátce hrálo v Horním Vilímči. Byl ale získán pozemek u žirovnické ulice a jako hřiště sloužil 12 let. Po únoru 1948 vystupoval klub krátce pod jménem Sokol, ale brzy pak pod názvem Spartak Počátky. Hřiště směrem na Žirovnici brzy přestalo vyhovovat, a proto se uvažovalo o výstavbě nového. Protože se chtělo vybudovat hřiště i pro jiné sporty, tak byl vybrán pozemek za vilou Pazdernou. Tento stadion byl vybudován a slavnostně předán v roce 1955. O jeho výstavbu se nejvíce zasloužil učitel Vojtěch Houška a pan Josef Eder. Stadion se dál vylepšoval, v roce 1960 byly vybudovány zděné kabiny, později zastřešená tribuna. Od slavnostního otevření do dnešní doby došlo dvakrát k rekonstrukci hlavní plochy a k výstavbě tréninkového hřiště. V současné době je stadion majetkem města a tělovýchovná jednota je má dlouhodobě pronajat. Fotbalisté dnes hrají pod názvem SK Spartak Počátky.
Naším nejmladším sportem, který teprve svoji historii píše, je oddíl šachu. Ten byl založen v roce 1986. Ke své hře, jak ke svým tréninkům, tak i k mistrovským utkáním využívá klubovnu ve sportovní hale.
Byly zde i jiné sporty, které se ale moc neuchytily. Mezi jiným to byla lehká atletika a basketbal.
Tělovýchova v Počátkách měla vždy své místo a v dnešní době je největším dobrovolným sdružením občanů Počátek s cca 500 členy. I v dnešní době se v Počátkách také provozují jiné druhy sportu, ale zatím žádný z nich nepřerostl v organizovanou činnost s potřebou pomoci od tělovýchovné jednoty.
Závěrem této 122 leté historie počatecké tělovýchovy vyslovme přání, aby stávající početná členská základna byla dobrým základem pro budoucí rozvoj a rozkvět naší tělovýchovy v našem městě. Aby naše mládež stále nacházela zalíbení ve sportu a smysluplném využívání svého volného času s kamarády a přáteli. Sportu zdar.
V Počátkách dne 1.4.2011.
 

Zpracoval: Martin Pavlíček – předseda TJ, zejména z podkladů a znalostí Mgr. Stanislava Hávy